جزئیات بازی
زمان بازی شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - 19:30
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'4
کالیدو کولیبالی
'15
دارکو لازوویچ
'37
گلزن: آرکادیوش میلیک پاس گل: فابین فابین
'52
ورود: ادی سالسدو خروج: ماتیا زاکانی
'54
کورای گونتر
'60
ورود: ساموئل دی کارمینه خروج: ماریوش استپینسکی
'65
ورود: پیوتر زیلینسکی خروج: امین یونس
'66
مارکو داویده فارائونی
'67
گلزن: آرکادیوش میلیک پاس گل: لورنزو اینسینیه
'76
ورود: دریس مرتنز خروج: لورنزو اینسینیه
'81
ورود: فرناندو فرناندو یورنته خروج: آرکادیوش میلیک
'81
ورود: جنارو Tutino خروج: Sofyan آمرابات
'83
پیوتر زیلینسکی
'90 +1
دریس مرتنز
بازیکنان