جزئیات بازی
زمان بازی شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - 16:30
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'17
گابریل استرفتزا
'31
گلزن: آندره آ پتانیا پاس گل: گابریل استرفتزا
'45 +3
آندره آ پتانیا
'45 +3
Hernani هرنانی
'46
ورود: متئو اسكوتزارلا خروج: دیان Kulusevski
'57
ورود: ماتیا اسپروكاتی خروج: Hernani هرنانی
'70 گابریل استرفتزا
'70
ورود: روبرتو اینگلزه خروج: آنتونینو باريلا
'73
ورود: یاکوپو سالا خروج: سرخیو فلوکاری
'82
ریکاردو گاليولو
'84
ورود: ماتیا والوتی خروج: میرکو والدیفیوری
'86
ورود: آلبرتو پالوسکی خروج: آندره آ پتانیا
'89
یاسمین کرتیچ
'90
یاکوپو سالا
بازیکنان