جزئیات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - 16:30
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'11
لوکا کپیتلی
'16
لوکا چیگارینی
'26
ژوائو پدرو
'30
ورود: میرکو آنتونوچی خروج: آمادو دیاوارا
'31
لوکا کپیتلی
'33
جیووانی سیمئونه
'44
الکساندر کولاروف
'59
ورود: لوکاس کاسترو خروج: جیووانی سیمئونه
'74
ورود: نیکولا کالینیچ خروج: میرکو آنتونوچی
'75
ورود: آرتور یونیتا خروج: راجا ناینگولان
'80
لوکا پلگرینی
'80
ورود: داویده سانتون خروج: لئوناردو اسپیناتزولا
'81
ورود: فدریکو ماتیلو خروج: لوکا پلگرینی
بازیکنان