اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ - 21:00 - هفته 27
مسابقات بوندسلیگا آلمان
رویداد‌های بازی
'17
گلزن: لئون گورتسکا پاس گل: توماس مولر
'35
مارتین هینترئگر
'41
گلزن: توماس مولر پاس گل: آلفونسو دیویس
'46
گلزن: رابرت لواندوفسکی پاس گل: کینگزلی کومان
'46
ورود: تیموتی چندلر خروج: اوبیته اوان اندیکا
'52
گلزن: مارتین هینترئگر پاس گل: سباستین روده
'55
گلزن: مارتین هینترئگر پاس گل: سباستین روده
'61
گلزن: آلفونسو دیویس
'64
ورود: سرژ گرنابری خروج: ایوان پریشیچ
'71
ورود: جبرئیل سو خروج: میات گاچینوویچ
'71
ورود: دایچی کامادا خروج: سباستین روده
'73
ورود: لوکاس هرناندز خروج: ژروم بواتنگ
'74
مارتین هینترئگر
'76
ورود: باس دوست خروج: آندره سیلوا
'76
ورود: اریک دورم خروج: دنی دا کاستا
'85
ورود: جاشوا زیرکزی خروج: کینگزلی کومان
'85
ورود: مایکل کوئیزانس خروج: جاشوا کیمیش
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو