اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ - 22:30 - هفته 31
مسابقات لیگ پرتغال
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو