اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ - 20:30 - هفته 31
مسابقات لیگ پرتغال
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو