اطلاعات بازی
زمان بازی جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ - 22:45 - هفته 30
مسابقات لیگ پرتغال
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو