اطلاعات بازی
زمان بازی دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ - 00:30 - هفته 29
مسابقات لیگ پرتغال
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو