اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - 18:30 - هفته 20
مسابقات لیگ پرتغال
رویداد‌های بازی
'56
João Lamine Jaquité
'65
برونو Vieira Almeida
'65
ورود: Daizen Maeda
'68
ورود: روبن Valente Fonseca خروج: تومیسلاو Štrkalj
'72
ورود: Diederrick Joel Tagueu Tadjo خروج: برونو Vieira Almeida
'78
ورود: ریکاردو Oliveira Valente خروج: ژوائو پدرو Almeida Machado
'79
Rodrigo Cunha Pereira de Pinho
'82
Roberto de Jesus ماچادو
'84
ورود: لوییس de Freitas Pinto Trabulo خروج: Jonathan Josué Rubio Toro
'86
ورود: Franck-Yves Bambock خروج: Rodrigo Cunha Pereira de Pinho
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو