جزئیات بازی
زمان بازی شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ - 20:30
مسابقات لیگ پرتغال
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.