جزئیات بازی
زمان بازی یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ - 23:30
مسابقات لیگ پرتغال
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.