جزئیات بازی
زمان بازی دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸ - 23:45
مسابقات لیگ پرتغال
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.