اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹ - 23:30 - هفته 37
مسابقات لالیگا اسپانیا
رویداد‌های بازی
'45 +1
ژول کوندی
'46
ورود: اینیاسیو مونرئال خروج: آیهن مونیوز
'61
ورود: لوکاس اوکامپوس خروج: اولیور تورس
'61
ورود: اور بانگا خروج: فرانکو وازکز
'66
ورود: الکساندر ایزاک خروج: کریستین پورتو
'75
ورود: مونیر الحدادی خروج: خوان جوردن
'75
ورود: فرناندو رجس خروج: خسوس خواکین فرناندز
'82
ورود: آندونی خوروسابل خروج: خوسبا زالدوا
'83
ورود: آندر بارنچه آ خروج: میکل اویارزابال
'84
ورود: لوک دی یونگ خروج: یوسف ان نسیری
'90 +6
آندر بارنچه آ
'90 +1
اور بانگا
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو