اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ - 22:30 - هفته 38
مسابقات لیگ 1 فرانسه
رویداد‌های بازی
رویدادی برای این بازی تعریف نشده است.
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو