اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - 21:30 - هفته 10
مسابقات لیگ 1 فرانسه
رویداد‌های بازی
'14
وسلی Saïd
'16
ورود: یحیی سانوگو خروج: وسلی Saïd
'27
ورود: متئو Goncalves خروج: Bafodé دیاکیته
'40
یحیی سانوگو
'58
گلزن: یحیی سانوگو پاس گل: متئو دوسوی
'66
مکس آلن گریدل
'67
ورود: لویک رمی خروج: نانیتامو ایکونه
'71
میگل دا سیلوا روشا
'73
لوئیز آرائوجو
'77
ورود: يوسف یازیجی خروج: جاناتان بامبا
'81
ژرمی پیه
'82
مکس آلن گریدل
'89
ورود: ژان ویکتور ماکنگو خروج: افتیمیوس کولوریس
'89
ورود: تیاگو مايا خروج: بوباکاری سوماره
'90 +3
گلزن: ژوزه فونته پاس گل: يوسف یازیجی
'90
ژوزه فونته
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو