اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - 21:30 - هفته 10
مسابقات لیگ 1 فرانسه
رویداد‌های بازی
'46
ورود: Stopilla Sunzu خروج: جان بویه
'49
مانوئل Cabit
'62
ملا واگی
'65
ورود: توماس Basila خروج: کریستین کریستین بناونته
'68
ورود: Kader بامبا خروج: موزس سیمون
'72
Digbo G'nampa Habib مایگا
'72
مهدی عبید
'77
ورود: فرید بولایا خروج: تیری آمبروس
'81
ورود: Opa N'Guette خروج: ماروین Gakpa
'81
ورود: Elie Youan خروج: Kalifa کولیبالی
'86
گلزن: حبیب دیالو پاس گل: فرید بولایا
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو