اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - 21:30 - هفته 10
مسابقات لیگ 1 فرانسه
رویداد‌های بازی
'21
ورود: متئو پاولویچ خروج: رومن توماس
'64
ورود: استفان Bahoken خروج: رشید جمال علیوی
'64
ورود: اروین کاردونا خروج: ساموئل گراندسیر
'67
گلزن: اروین کاردونا پاس گل: پل Lasne
'75
ورود: کاسیمیر نینجا خروج: فرید El Melali
'77
ورود: الکساندر مندی خروج: ماتیاس Autret
'83
ورود: ژان کوین Duverne خروج: کریستین باتوکیو
'90 +6
متئو پاولویچ
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو