اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - 18:30 - هفته 9
مسابقات لیگ 1 فرانسه
رویداد‌های بازی
'14
ژرمی ژلین
'45 +1
اکسل Disasi
'49
گلزن: Boulaye دیا پاس گل: رمی اودین
'59
ورود: آدرین هونو خروج: کلمنت گرنیه
'59
ورود: فلاوین تیت خروج: ژرمی ژلین
'59
ورود: Hassane کامارا خروج: آناستاسیوس دونیس
'68
ورود: Marshall Nyasha Munetsi خروج: موسی دومبیا
'73
رمی اودین
'80
ورود: Hyun-Jun سوک هیون جین خروج: Boulaye دیا
'81
ورود: جیمز لی سیلیکی خروج: رافائل دیاز بلولی
'84
Hyun-Jun سوک هیون جین
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو