اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - 23:00
مسابقات کوپا ایتالیا
رویداد‌های بازی
'39
Aris Rotas
'44
فرانک کانوته
'52
دنیله دوناروما
'71
کریستین Hadziosmanovic
'81
فرانچسکو Giorno
'89
گلزن: اتوره مندیسینو
'89
اتوره مندیسینو
ورود: انریکو زامپا خروج: آلسیو Tuttisanti
ورود: تامی Maistrello خروج: اتوره مندیسینو
ورود: ژرمی برو خروج: فرانک کانوته
ورود: ریکاردو Moreo خروج: جانلوکا Litteri
ورود: بن لاسینه کانه خروج: لوکا بیتانته
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو