اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - 21:00
مسابقات کوپا ایتالیا
رویداد‌های بازی
'18
سیمونه Raffini
'21
گلزن: ماریوش استپینسکی
'39
سالواتوره اسپوزیتو
'49
آلفونسو Selleri
'58
ابراهیم کاراموکو
'60
جاکومو Nigretti
'62
گلزن: سیمونه Raffini
'107
Ermes Purro
'112
Ermes Purro
ورود: فیلیپ جورجویچ خروج: ریکاردو مگیورینی
ورود: دیوید ایوان خروج: لوکا گاریتانو
ورود: آلخاندرو رودریگز خروج: ماریوش استپینسکی
ورود: امانوئل وینیاتو خروج: مانوئل پوچارلی
ورود: مارکو Fiorani خروج: آلفونسو Selleri
ورود: وینچنتزو Mustacciolo خروج: کارلو Martorelli
ورود: نیکولو ریچی خروج: ویلیام Jidayi
ورود: انریکو Sabba خروج: مایکل D'Eramo
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو