جزئیات بازی
زمان بازی شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - 19:30
مسابقات لیگ برتر
رویداد‌های بازی
'4
گلزن: الکساندر سویولف پاس گل: آنتون Zinkovskiy
'21
الکسی Pomerko
'22
سردان میایلوویچ
'34
الکساندر سویولف
'51
دوشان لاگاتور
'51
ورود: دوشان لاگاتور خروج: الکسی Pomerko
'59
ورود: الکساندر Karapetyan خروج: آندری موستووی
'61
الکساندر سویولف
'66
ورود: دمیتری پولوز خروج: نیکیتا Burmistrov
'67
فدر کودریاشوف
'69
گلزن: الکساندر سویولف پاس گل: آنتون Zinkovskiy
'76
ایراگیم تسالاگوف
'76
ورود: نیکیتا Chicherin خروج: الکساندر آنیوکوف
'84
ورود: آنتون ترخوف خروج: ماکسیم کانونیکوف
'87
ورود: دیان رادونیچ خروج: Paul Viorel آنتون
بازیکنان