اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - 17:30 - هفته 37
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'14
فدریکو پلوسو
'15
رابرت Gucher
'30
ورود: ماسیمو زاپینو
'32
اولیور کراگل
'55
پائولو کاناوارو
'62
ورود: متئو پولیتانو
'70
ورود: دیگو فالچینلی
'71
ورود: الساندرو فرارا
'81
فدریکو دیونیسی
'81
دومنیکو براردی
'85
گلزن: متئو پولیتانو
'85
متئو پولیتانو
'86
روبرتو کریولو
'88
ورود: مارچلو گاتزولا
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو