اطلاعات بازی
زمان بازی چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ - 17:30 - هفته 18
مسابقات سری آ ایتالیا
رویداد‌های بازی
'18
ورود: روبرتو اینگلزه
'22
لوکاس دینیه
'28
لوکاس کاسترو
'36
ورود: داریو داینلی
'37
گلزن: الساندرو فلورنتزی
'44
گلزن: آلبرتو پالوسکی
'53
پرپاریم هتمای
'56
فابریتزیو کاچاتوره
'58
گلزن: داریو داینلی
'69
ورود: لورنزو دی لیویو
'71
گلزن: یاگو فالکه
'80
ورود: نوربرت جیومبر
'81
ورود: سیمونه پپه
'85
گلزن: سیمونه پپه
'88
لورنزو دی لیویو
'90 +1
ورود: مارکو تامینلو
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو