اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - 20:00
مسابقات کوپا ایتالیا
رویداد‌های بازی
'46
سیمونه Pesce
'53
گلزن: فابیو Scarsella
'54
امانوئله Busetto
'77
پائولو بلترامه
ورود: رافائله Scarparo خروج: داویده Boscolo Berto
ورود: امانوئله نوومبر خروج: پائولو بلترامه
ورود: لوکا گویدتی خروج: سیمونه Pesce
ورود: ماتیا مائوری خروج: توماسو چکارلی
ورود: مارکو Bertoli خروج: آندره آ کاراچیولو
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو