اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - 23:00
مسابقات کوپا ایتالیا
رویداد‌های بازی
'11
کریستین مورا
'16
مانوئل Iori
'22
لوکا کاستیلیا
'25
گلزن: مانوئل Iori
'25
مانوئل Iori
'28
گلزن: Davide Djily Diaw
'37
ایوان روندانینی
'44
کارلو Pelagatti
'45
آنتون کرسیچ
'62
ماریو Gargiulo
'71
مانوئل Iori
'85
میرکو Drudi
'86
گلزن: ژان سلار
ورود: ژان سلار خروج: جوزپه Panico
ورود: آلبرتو ریتزو خروج: کریستین مورا
ورود: نیکولا پاوان خروج: Davide Djily Diaw
ورود: ادواردو سولری خروج: نیکولو چروبین
ورود: مانوئل Daffara خروج: ایوان روندانینی
ورود: داویده مارکاندلا خروج: لوکا کاستیلیا
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو