اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - 21:30
مسابقات کوپا ایتالیا
رویداد‌های بازی
'40
لوکا Giannone
'48
گلزن: Aimone Cali'
'53
کارلو Clemente
'58
لوکا مارتینلی
'76
جاکومو کاسولی
'84
گلزن: لورنزو Cavallini
'94
گلزن: فرانچسکو نیکاسترو
'103
گلزن: Mamadou Yaye کانوته
'109
گلزن: فرانچسکو نیکاسترو
'114
پاسکواله Rainone
ورود: Mamadou Yaye کانوته خروج: Aimone Cali'
ورود: فرانچسکو نیکاسترو خروج: لوکا Giannone
ورود: آندره آ سینیورینی خروج: مانوئل نیکولتی
ورود: آندره آ ریسولو خروج: فرانچسکو Urso
ورود: آنتونیو فلورو فلورس خروج: آنتونیو Zito
ورود: جاکومو Lezzi خروج: سالواتوره Santoro
ورود: لورنزو Cavallini خروج: محمد Laaribi
ورود: امانوئله آدامو خروج: لئوناردو لونگو
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو