اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - 23:00
مسابقات کوپا ایتالیا
رویداد‌های بازی
'13
گلزن: متئو Di Piazza
'42
گلزن: وینچنتزو Sarno
'78
استفانو Brognoli
'79
گلزن: دیویس Curiale
'83
عمر لاریبی
ورود: کوین Biondi خروج: لوکا Calapai
ورود: دیویس Curiale خروج: متئو Di Piazza
ورود: ماتیا Rossetti خروج: Cristian Ezequiel Llama
ورود: جانکارلو Aprile خروج: گابریله Arodi
ورود: ماتیا Cornaggia خروج: جاکومو Fabiani
ورود: متئو Gibillini خروج: کریستین Negri
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو