اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - 22:30
مسابقات کوپا ایتالیا
رویداد‌های بازی
'8
گلزن: Pablo Mariano Granoche Louro
'17
گلزن: Pablo Mariano Granoche Louro
'17
Pablo Mariano Granoche Louro
'35
Emmanuele Matino
'43
گلزن: Badr Eddin El Ouazni
'51
الساندرو مالومو
'51
آنتونیو ماترا
'86
گلزن: آندره آ فرتی
ورود: دمتریو Steffè خروج: فدریکو Maracchi
ورود: آندره آ فرتی خروج: روکو کستانتینو
ورود: مارکو Beccaro خروج: دیویس منسا
ورود: آندره آ روسوتو خروج: فرانچسکو Favasuli
ورود: کریستین Nunziante خروج: لوییجی D'Ignazio
ورود: مارکو Castagna خروج: آنتونیو ماترا
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو