اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - 21:00
مسابقات کوپا ایتالیا
رویداد‌های بازی
'31
ریکاردو کولومبو
'37
فدریکو مورتی
'59
جورجو اسپيتزيچينو
'61
ساموئل Di Renzo
'72
گلزن: ادواردو دفندی
'81
ریکاردو کولومبو
ورود: ادواردو دفندی خروج: جوزپه Le Noci
ورود: فردیناندو Mastroianni خروج: شان پارکر
ورود: لوکا Palesi خروج: ادواردو دفندی
ورود: میرکو Severini خروج: الساندرو رینالدی
ورود: لوییس Demeleon خروج: ساموئل Di Renzo
ورود: لوریس Barbetta خروج: جانلوکا Bugaro
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو