اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - 23:00
مسابقات کوپا ایتالیا
رویداد‌های بازی
'28
لورنزو Migliorelli
'36
لورنزو Migliorelli
'37
گلزن: لوییجی Scotto
'55
گلزن: فیلیپو Guccione
'55
فیلیپو Guccione
'62
کارمینه Setola
ورود: Shady Oukhadda خروج: الساندرو Cesarini
ورود: Atila وارگا خروج: متئو Serrotti
ورود: رافائله Ortolini خروج: الساندرو Polidori
ورود: Indrit Koni خروج: آگوستینو Mascari
ورود: وینچنتزو Lisi خروج: فیلیپو Guccione
ورود: سیمونه Marani خروج: Giuseppe Francesco D'Iglio
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو