اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - 18:00 - هفته 1
مسابقات بوندسلیگا آلمان
رویداد‌های بازی
'17
کنان کارامان
'28
اریک تامی
'36
گلزن: روون هنینگس پاس گل: کنان کارامان
'47
گلزن: یوهانس اگشتاین پاس گل: میلوت راشیکا
'52
گلزن: کنان کارامان پاس گل: اریک تامی
'64
گلزن: کان آیهان پاس گل: اریک تامی
'65
ورود: نیکلاس فولکروگ خروج: میلوت راشیکا
'68
ورود: مارسل سوبوتکا خروج: کنان کارامان
'71
ورود: کلودیو پیزارو خروج: مارکو فریدل
'76
ورود: توماس پلدل خروج: اریک تامی
'82
ورود: جاشوا سارجنت خروج: عمر توپراک
'86
ورود: اولیور فینک خروج: روون هنینگس
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو