اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ - 23:30
مسابقات جام ملت های آفریقا
رویداد‌های بازی
'52
Baghdad بغداد بونجاح
'68
سفیان فغولی
'71
عیسی ماندی
'90 +5
گلزن: ریاض محرز
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو