اردیویژه هلند

هلند
# تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت تفاضل
1 آژاکس 26 10 8 2 0 +24
2 آیندهوون 23 10 7 2 1 +17
3 ویتسه آرنهم 23 10 7 2 1 +9
4 آلکمار 20 10 6 2 2 +13
5 اوترخت 17 10 5 2 3 +7
6 هیرنفین 16 10 4 4 2 +5
7 ویلم تیلبورگ 16 10 5 1 4 -2
8 اسپارتا روتردام 15 9 4 3 2 +2
9 هراکلس 14 9 4 2 3 -1
10 فاینورد 13 9 3 4 2 +1
11 توئنته 12 10 3 3 4 -2
12 خرونینخن 10 9 3 1 5 -2
13 فنلو 9 10 3 0 7 -14
14 زوله 7 9 2 1 6 -8
15 امن 7 9 2 1 6 -8
16 دن هاخ 6 9 2 0 7 -8
17 فورتونا سیتارد 6 9 1 3 5 -11
18 والویک 1 10 0 1 9 -22
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
هیرنوین
1 - 0
زوله
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
دن هاخ
0 - 2
آژاکس
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
فورتونا سیتارد
4 - 2
فاینورد روتردام
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
پی اس وی آیندهوون
4 - 1
فنلو
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
ویلم تیلبورگ
1 - 1
آزد آلکمار
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
والویک
1 - 2
آژاکس
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
آزد آلکمار
2 - 4
هیرنوین
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
توئنته انسخده
0 - 1
ویلم تیلبورگ
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
فنلو
0 - 4
ویتسه آرنهم
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
اوترخت
3 - 0
پی اس وی آیندهوون
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
زوله
13:45
دن هاخ
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
اف سی امن
16:00
فورتونا سیتارد
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
گرونینگن
16:00
اسپارتا روتردام
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
فاینورد روتردام
18:15
هراکلس
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
توئنته انسخده
21:30
اف سی امن
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
ویلم تیلبورگ
20:00
والویک
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
ویتسه آرنهم
21:15
دن هاخ
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
فورتونا سیتارد
21:15
فنلو
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
هراکلس
22:15
زوله
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
هیرنوین
14:45
گرونینگن

آخرین اخبار اردیویژه هلند

ادامه‌ی اخبار...