لیگ ملت‌های اروپا

اروپا

Group 1

# تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل
1 اتریش 0 0 0 0 0 0 0 +0
2 ایرلند شمالی 0 0 0 0 0 0 0 +0
3 نروژ 0 0 0 0 0 0 0 +0
4 رومانی 0 0 0 0 0 0 0 +0

Group 3

# تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل
1 مجارستان 0 0 0 0 0 0 0 +0
2 روسیه 0 0 0 0 0 0 0 +0
3 صربستان 0 0 0 0 0 0 0 +0
4 ترکیه 0 0 0 0 0 0 0 +0

Group 4

# تیم امتیاز بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل
1 بلغارستان 0 0 0 0 0 0 0 +0
2 فنلاند 0 0 0 0 0 0 0 +0
3 Republic of Ir… 0 0 0 0 0 0 0 +0
4 ولز 0 0 0 0 0 0 0 +0
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو